Environmentálna udržateľnosť

Čo robí rainbowcups pre udržateľnosť životného prostredia?

Environmentálna udržateľnosť je v spoločnosti rainbowcups dôležitá. Ako zodpovedná spoločnosť sme súčasťou recyklačného systému Zelený bod (Der Grüne Punkt), v rámci ktorého sa podieľame na zbere recyklovateľných materiálov. Každý rok zvyšujeme percento našich výrobkov, ktoré sa zbierajú a recyklujú.

Každým dňom sa usilovne snažíme zvýšiť používanie recyklované suroviny, ako je rPET, čo je PET plast z recyklácie, ako aj materiály vyrobené z obnoviteľných zdrojov, ako je PLA alebo CPLA, čo je termoplastický polyester získaný kondenzáciou a kryštalizáciou kyseliny mliečnej. PLA sa zvyčajne vyrába z fermentovaného rastlinného škrobu, napríklad z kukurice, manioku, cukrovej trstiny alebo cukrovej repy. Keďže je vyrobený zo 100 % obnoviteľných zdrojov, je biologicky rozložiteľný a kompostovateľný.

Výrobky, ktoré najviac poškodzujú životné prostredie, nahrádzame ich ekologickými verziami. Z našej ponuky sme vyradili plastové slamky a miešadlá na kávu, pretože tie najviac zaťažovali životné prostredie. Nedávno sme do našej ponuky pridali kompostovateľné viečka z vlákniny vyrobené z papierovej buničiny.

V záujme environmentálnej udržateľnosti neustále zvyšujeme počet našich výrobkov z biologicky rozložiteľných a kompostovateľných materiálov podľa normy EN 13432:2002.

Uprednostňujeme dodávateľov papiera s certifikátom FSC alebo PEFC, pretože chceme, aby papier, ktorý používame, bol vyrobený z dreva pochádzajúceho zo zodpovedne obhospodarovaných lesov.

Naše papierové poháre BIO používajú namiesto PLA novú bariéru na báze vody, takže podľa bežného chápania smernice SUP,
nemusíte používať logo “plast vo výrobku”.
, ale aby ste si boli stopercentne istí, overte si vnútroštátne predpisy.

Túto ekologickú premenu môžete svojimi nákupnými rozhodnutiami ešte viac rozšíriť! Urobme to spoločne!